• 06-34245992
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring

Kinderfysiotherapie Klein & Krachtig hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en de plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Verwerking van persoonsgegevens:

Bij Kinderfysiotherapie Klein & Krachtig worden persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om uw kind goed te kunnen behandelen. Daarnaast zijn de persoonsgegevens noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de afgenomen dienst(en). De gegevens worden verkregen via mondeling contact met u en/of uw kind, via een verwijzing, via de website, via correspondentie en via andere, mogelijk ook elektronische, vormen van communicatie. De persoonsgegevens die van uw kind verwerkt worden, zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN nummer
 • ID of paspoortnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Verwijsgegevens

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan is voorgeschreven in de WGBO. Na die periode worden de gegevens uit de administratie verwijderd en vernietigd. 

Wie kunnen de persoonsgegevens binnen de praktijk bekijken:

Behalve de kinderfysiotherapeut (Elvira van Bolhuis) heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de verstrekte persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, eventuele stagiaires en administratief medewerkers. Voor al deze mensen geldt een geheimhoudingsplicht. 

Delen van persoonsgegegevens met derden

Kinderfysiotherapie Klein & Krachtig deelt de persoonsgegevens van uw kind met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandeling van uw kind en/of wanneer voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Met een aantal partijen heeft de praktijk een verwerkersovereenkomst. Met de onderstaande partijen worden persoonsgegevens van uw kind op een beveiligde en vertrouwelijke manier gedeeld :

 • Wettelijk vertegenwoordigers bij kinderen <16 jaar
 • Intramed, voor het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD)
 • Vecozo, voor de controle op verzekeringsrecht en declaraties bij de zorgverzekeraars
 • Eventuele verwijzers van uw kind
 • Collega zorgverleners wanneer sprake is van multidisciplinaire begeleiding van uw kind

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten: 

 • Het recht om te weten welke persoonsgegevens van uw kind verwerkt worden
 • Het recht op inzage en/of afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad) 
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan het dossier van uw kind
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van de gegevens van uw kind te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per mail kenbaar maken aan Kinderfysiotherapie Klein & Krachtig.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht over de verwerking van de persoonsgegevens van uw kind dan ga ik hierover graag met u in gesprek. Samen kijken we of we tot een passende oplossing kunnen komen. Mocht dit niet het geval zijn dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Op deze website wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. In deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

logo van kinderfysiotherapie praktijk Klein en Krachtig
© 2024 Klein & Krachtig. All Rights Reserved.